Convocatorias
10/09/2020

PR949A – Subvencións EQUIPAMENTO – Listaxe definitivo de entidades beneficiarias e de solicitudes desestimadas

RESOLUCIÓN do 1 de setembro de 2020, da Secretaría Xeral para o Deporte, pola que se fan públicas as listaxes definitivas de subvencións a entidades deportivas convocadas pola Resolución do 3 de xaneiro de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións para a adquisición de equipamentos deportivos e se procede á súa convocatoria para o ano 2020 (código de procedemento PR949A).

     ► Prazo de xustificación: ata o 30 de novembro de 2020.