Convocatorias
25/06/2021

PR949A – Subvencións EQUIPAMENTO – Relación provisional de solicitudes admitidas e baremadas e relación definitiva de desestimadas e inadmitidas

Prazo: 
desde 28/06/2021 ata 09/07/2021

RESOLUCIÓN do 16 de xuño de 2021, da Secretaría Xeral para o Deporte, pola que se publica a relación definitiva das solicitudes desestimadas e inadmitidas e a relación provisional das admitidas e baremadas, presentadas ao abeiro da Resolución do 5 de xaneiro de 2021, pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións para a adquisición de equipamentos deportivos e se procede á súa convocatoria para o ano 2021 (código de procedemento PR949A).