Convocatorias
30/07/2020

PR949A – Subvencións EQUIPAMENTO – Solicitudes desestimadas e inadmitidas e baremación provisional das solicitudes admitidas

RESOLUCIÓN do 22 de xullo de 2020, da Secretaría Xeral para o Deporte, pola que se publica a relación das solicitudes desestimadas e inadmitidas e a baremación provisional das solicitudes admitidas, presentadas ao abeiro da Resolución do 3 de xaneiro de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións para a adquisición de equipamentos deportivos e se procede á súa convocatoria para o ano 2020.

     ► Prazo para alegacións: do 31.07.2020 a 13.08.2020