Convocatorias

 • 01/12/2023
  Prazo de fin: 
  Pendente fin de prazo

  Plan de Patrocinio dos Equipos de Alta Competición de Galicia. Tempada 23/24 - 1ª Fase (PR960A). FINALIZADO O PRAZO DE PRESENTACIÓN.

 • 07/11/2023
  Prazo: 
  desde 01/08/2023 ata 14/08/2023
  • RESOLUCIÓN DE 7 DE NOVEMBRO DE 2023 DO PADROADO DA FUNDACIÓN DEPORTE GALEGO SOBRE A CONVOCATORIA DE AXUDAS A PERSOAS TÉCNICAS, ADESTRADORAS, XUICES E ÁRBITROS GALEGAS DE ALTO NIVEL, "AXUDAS TAXAGAN 2023".
  • ANEXO RECLAMACIÓNS AXUDAS TAXAGAN 2023
  • LISTAXE PROVISIONAL DE SOLICITUDES ADMITIDAS, PENDENTES DE SUBSANACIÓN E DENEGADAS POR NON CUMPRIR CO APARTADO 3.PERSOAS BENEFICIARIAS.
  • BASES DA CONVOCATORIA DE AXUDAS A PERSOAS TÉCNICAS/ADESTRADORAS e XUÍCES/ÁRBITROS GALEGAS DE ALTO NIVEL 2023 ga
  • BASES DE LA CONVOCATORIA DE AYUDAS A PERSONAS TÉCNICAS/ENTRENADORAS y JUECES/ÁRBITROS GALLEGAS DE ALTO NIVEL 2023 es
  • ANEXOS I, II e III ga
  • ANEXOS I, II e III es
  • ANUNCIO DOG ga
  • ANUNCIO DOG es
 • 02/11/2023

  RESOLUCIÓN do 2 de novembro de 2023 pola que se modifica a Resolución do 25 de setembro de 2023 pola que se resolven as solicitudes para a concesión das subvencións previstas na Orde do 6 de xuño de 2023 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións, de carácter plurianual e en réxime de concorrencia competitiva, dirixidas a entidades deportivas para a construción, reforma, reparación, adecuación ou mellora de instalacións deportivas, e se convocan para os anos 2023 e 2024 (código de procedemento DE401D).

 • 17/10/2023

  RESOLUCIÓN do 17 de outubro de 2023 pola que se resolven as solicitudes para a concesión de subvencións previstas na Orde do 28 de xullo de 2023 pola que se procede á segunda convocatoria do ano 2023 para a concesión de subvencións, plurianuais e en réxime de concorrencia competitiva, dirixidas a concellos para a construción, reforma, reparación, adecuación ou mellora de instalacións deportivas de titularidade municipal e para a adquisición de material deportivo inventariable (código de procedemento DE401C).

 • 11/10/2023
  • RESOLUCIÓN DE 6 DE OUTUBRO DE 2023 DO PADROADO DA FUNDACIÓN DEPORTE GALEGO, SOBRE A CONVOCATORIA DE AXUDAS A PERSOAS DEPORTISTAS GALEGAS DE ALTO NIVEL "AXUDAS DGAN 2023"
  • LISTAXE PROVISIONAL DE SOLICITUDES ADMITIDAS, PENDENTES DE SUBSANACIÓN E DENEGADAS POR NON CUMPRIR CO APARTADO 3.PERSOAS BENEFICIARIAS-
  • BASES DA CONVOCATORIA DE AXUDAS A DEPORTISTAS GALEGOS/AS DE ALTO NIVEL “AXUDAS DGAN 2023”
  • ANEXOS I, II, III
  • ANUNCIO DOG
 • 11/10/2023

  ORDE do 9 de outubro de 2023 pola que se amplía o prazo de execución e xustificación dos investimentos establecido no artigo 16 da Orde 21 de marzo de 2023, pola que se establecen as bases reguladoras, de carácter plurianual e en réxime de concorrencia competitiva, dirixidas a concellos para a construción, reforma, reparación, adecuación ou mellora de instalacións deportivas de titularidade municipal e para a adquisición de material deportivo inventariable, e se procede á súa convocatoria para os anos 2023 e 2024 (código de procedemento DE401C).

 • 25/09/2023

  RESOLUCIÓN do 25 de setembro de 2023 pola que se resolven as solicitudes para a concesión das subvencións previstas na Orde do 6 de xuño de 2023 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións, de carácter plurianual e en réxime de concorrencia competitiva, dirixidas a entidades deportivas para a construción, reforma, reparación, adecuación ou mellora de instalacións deportivas, e se convocan para os anos 2023 e 2024 (código de procedemento DE401D).

 • 25/09/2023

  RESOLUCIÓN do 20 de setembro de 2023, da Subdirección Xeral de Xestión Deportiva da Secretaría Xeral para o Deporte, pola que se fan públicas as listaxes de solicitudes suxeitas a emenda, as solicitudes inadmitidas e as solicitudes admitidas, presentadas ao abeiro da Orde do 28 de xullo de 2023 pola que se procede á segunda convocatoria do ano 2023 para a concesión de subvencións, plurianuais e en réxime de concorrencia competitiva, dirixidas a concellos para a construción, reforma, reparación, adecuación ou mellora de instalacións deportivas de titularidade municipal e para a adquisición de material deportivo inventariable (código de procedemento DE401C).

 • 13/09/2023
  Prazo: 
  desde 11/08/2023 ata 30/11/2023

  RESOLUCIÓN do 13 de setembro de 2023 pola que se modifica a resolución do 2 de agosto de 2023 da Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes, pola que se publica a resolución das solicitudes de subvención da Orde do 6 de xuño de 2023 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións, en réxime de concorrencia competitiva, a federacións deportivas de Galicia para o desenvolvemento do Plan Corresponsables a través da realización de actividades de animación sociodeportiva, e se procede á súa convocatoria para o ano 2023 (código de procedemento DE402B).

 • 14/08/2023
  Prazo: 
  desde 24/08/2023 ata 15/10/2023

  RESOLUCIÓN do 11 de agosto de 2023 pola que se publica a relación definitiva das solicitudes beneficiarias, as desestimadas e as inadmitidas, ao abeiro da Orde do 13 de abril de 2023 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións, en réxime de concorrencia competitiva, a clubs deportivos galegos que na tempada 2022/2023 ou 2023 conten con licenzas de deportistas con discapacidade, para a adquisición de equipamentos deportivos para deporte adaptado, incluído no Plan de promoción da igualdade no deporte no marco do Plan de recuperación, transformación e resiliencia, financiado pola Unión Europea-NextGenerationEU, e se procede á súa convocatoria para o ano 2023 (código de procedemento DE401B).

  ORDE do 8 de agosto de 2023 pola que se amplía o prazo de execución e xustificación dos investimentos establecido na base 25ª do anexo I da Orde do 13 de abril de 2023 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, a clubs deportivos galegos que na tempada 2022/23 ou 2023 conten con licenzas de deportistas con discapacidade, de subvencións para a adquisición de equipamentos deportivos para deporte adaptado, incluído no Plan de promoción da igualdade no deporte no marco do Plan de recuperación, transformación e resiliencia financiado pola Unión Europea-NextGenerationEU, e se procede á súa convocatoria para o ano 2023 (código de procedemento DE401B).