Convocatorias

 • 10/05/2024
  Prazo: 
  desde 11/05/2024 ata 30/09/2024
  • BASES DA CONVOCATORIA DE "AXUDAS GALICIA-PARÍS 2024” Galego
  • BASES DE LA CONVOCATORIA DE "AYUDAS GALICIA-PARÍS 2024” Castellano
  • ANEXOS I, II, III Galego
  • ANEXOS I, II, III Castellano
  • ANUNCIO DOG Galego
  • ANUNCIO DOG Castellano
 • 12/04/2024
  Prazo: 
  desde 23/04/2024 ata 22/05/2024

  RESOLUCIÓN do 12 de abril de 2024 pola que se resolven as solicitudes para a concesión das subvencións previstas na Orde do 4 de decembro de 2023 pola que se establecen as bases reguladoras da concesión de subvencións, en réxime de concorrencia competitiva, a clubs deportivos, sociedades anónimas deportivas, seccións deportivas e núcleos de adestramento especializado de Galicia, para o desenvolvemento de actividades deportivas, e se convocan para o ano 2024 (código de procedemento PR945C).

 • 01/03/2024
  Prazo: 
  desde 02/03/2024 ata 15/03/2024

  LISTAXE cos datos deportivos aportados polas federacións deportivas galegas para a valoración das solicitudes de subvención (PR945C)

 • 12/02/2024
  Prazo: 
  desde 20/02/2024 ata 04/03/2024

  RESOLUCIÓN do 8 de febreiro de 2024, da Subdirección Xeral de Plans e Programas da Secretaría Xeral para o Deporte, pola que se fan públicas as listaxes de solicitudes suxeitas a emenda, as solicitudes inadmitidas e as solicitudes admitidas, presentadas ao abeiro da Orde do 4 de decembro de 2023, pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións, en réxime de concorrencia competitiva, a clubs deportivos, sociedades anónimas deportivas, seccións deportivas e núcleos de adestramento deportivo especializado de Galicia para o desenvolvemento de actividades deportivas, e se procede á súa convocatoria para o ano 2024 (código de procedemento PR945C).

 • 02/02/2024
  Prazo: 
  desde 03/02/2024 ata 19/02/2024

  ORDE do 30 de xaneiro de 2024 pola que se abre un novo prazo para a adhesión dos establecementos comerciais, entidades deportivas e prestadores de servizos deportivos ao Bono deporte, e se modifica o anexo I da Orde do 5 de decembro de 2023 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas, en réxime de concorrencia non competitiva, do Programa de promoción da actividade deportiva en idade escolar a través do Bono deporte, se convocan, mediante tramitación anticipada de gasto, para o ano 2024 e se abre o prazo para a adhesión dos establecementos comerciais, entidades deportivas e prestadores de servizos deportivos (código de procedemento DE402D).

 • 18/12/2023

  Plan de Patrocinio dos Equipos de Alta Competición de Galicia. Tempada 23/24 - 1ª Fase (PR960A). PUBLICADA A RESOLUCIÓN DEFINITIVA.

 • 15/12/2023
  Prazo: 
  desde 16/12/2023 ata 15/01/2024

  ORDE do 4 de decembro de 2023 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións, en réxime de concorrencia competitiva, a clubs deportivos, sociedades anónimas deportivas, seccións deportivas e núcleos de adestramento deportivo especializado de Galicia para o desenvolvemento de actividades deportivas, e se procede á súa convocatoria para o ano 2024 (código de procedemento PR945C).

 • 11/12/2023
  Prazo: 
  desde 08/01/2024 ata 29/02/2024

  ORDE do 5 de decembro de 2023 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas, en réxime de concorrencia non competitiva, do Programa de promoción da actividade deportiva en idade escolar a través do Bono deporte, se convocan, mediante tramitación anticipada de gasto, para o ano 2024 e se abre o prazo para a adhesión dos establecementos comerciais, entidades deportivas e prestadores de servizos deportivos (código de procedemento DE402D)

 • 07/11/2023
  Prazo: 
  desde 01/08/2023 ata 14/08/2023
  • RESOLUCIÓN DE 7 DE NOVEMBRO DE 2023 DO PADROADO DA FUNDACIÓN DEPORTE GALEGO SOBRE A CONVOCATORIA DE AXUDAS A PERSOAS TÉCNICAS, ADESTRADORAS, XUICES E ÁRBITROS GALEGAS DE ALTO NIVEL, "AXUDAS TAXAGAN 2023".
  • ANEXO RECLAMACIÓNS AXUDAS TAXAGAN 2023
  • LISTAXE PROVISIONAL DE SOLICITUDES ADMITIDAS, PENDENTES DE SUBSANACIÓN E DENEGADAS POR NON CUMPRIR CO APARTADO 3.PERSOAS BENEFICIARIAS.
  • BASES DA CONVOCATORIA DE AXUDAS A PERSOAS TÉCNICAS/ADESTRADORAS e XUÍCES/ÁRBITROS GALEGAS DE ALTO NIVEL 2023 ga
  • BASES DE LA CONVOCATORIA DE AYUDAS A PERSONAS TÉCNICAS/ENTRENADORAS y JUECES/ÁRBITROS GALLEGAS DE ALTO NIVEL 2023 es
  • ANEXOS I, II e III ga
  • ANEXOS I, II e III es
  • ANUNCIO DOG ga
  • ANUNCIO DOG es
 • 02/11/2023

  RESOLUCIÓN do 2 de novembro de 2023 pola que se modifica a Resolución do 25 de setembro de 2023 pola que se resolven as solicitudes para a concesión das subvencións previstas na Orde do 6 de xuño de 2023 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións, de carácter plurianual e en réxime de concorrencia competitiva, dirixidas a entidades deportivas para a construción, reforma, reparación, adecuación ou mellora de instalacións deportivas, e se convocan para os anos 2023 e 2024 (código de procedemento DE401D).