Convocatorias

 • 28/07/2023

  RESOLUCIÓN do 18 de xullo de 2023 pola que se publica a concesión de subvencións da Orde do 21 de marzo de 2023 pola que se establecen as bases reguladoras de carácter plurianual e en réxime de concorrencia competitiva, dirixidas a concellos para a construción, reforma, reparación, adecuación ou mellora de instalacións deportivas de titularidade municipal e para a adquisición de material deportivo inventariable, e se procede á súa convocatoria para os anos 2023 e 2024 (código de procedemento DE401C)

 • 21/07/2023
  Prazo: 
  desde 22/07/2023 ata 21/08/2023

  RESOLUCIÓN do 13 de xullo de 2023 pola que se publica a relación definitiva de entidades beneficiarias, as entidades desestimadas e as entidades inadmitidas, ao abeiro da Orde do 27 de decembro de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras da concesión de subvencións, en réxime de concorrencia non competitiva, a clubs deportivos, sociedades anónimas deportivas, seccións deportivas e núcleos de adestramento especializado de Galicia, para o desenvolvemento de actividades deportivas, e se convocan para o ano 2023 (código de procedemento PR945C).

 • 11/07/2023

  Plan de Patrocinio dos Equipos de Alta Competición Femininos 2023 (DE400C). PUBLICADA A RESOLUCIÓN DEFINITIVA.

   

 • 20/06/2023
  Prazo: 
  desde 21/06/2023 ata 20/07/2023

  ORDE do 6 de xuño de 2023 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións, de carácter plurianual e en réxime de concorrencia competitiva, dirixidas a entidades deportivas para a construción, reforma, reparación, adecuación ou mellora de instalacións deportivas, e se convoca para os anos 2023 e 2024 (código de procedemento DE401D).

 • 19/06/2023
  Prazo: 
  desde 20/06/2023 ata 03/07/2023

  RESOLUCIÓN do 8 de xuño de 2023, da Secretaría Xeral para o Deporte, pola que se fan públicas as listaxes de solicitudes suxeitas a emenda, de solicitudes inadmitidas e de solicitudes admitidas, presentadas ao abeiro da Orde do 13 de abril de 2023 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións, en réxime de concorrencia competitiva, a clubs deportivos galegos que na tempada 2022/2023 ou 2023 conten con licenzas de deportistas con discapacidade, para a adquisición de equipamentos deportivos para deporte adaptado, incluído no Plan de promoción da igualdade no deporte no marco do Plan de recuperación, transformación e resiliencia, financiado pola Unión Europea-NextGenerationEU, e se procede á súa convocatoria para o ano 2023 (código de procedemento DE401B).

 • 16/06/2023
  Prazo: 
  desde 17/06/2023 ata 17/07/2023

  ORDE do 6 de xuño de 2023 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións, en réxime de concorrencia competitiva, a federacións deportivas de Galicia para o desenvolvemento do Plan Corresponsables a través da realización de actividades de animación sociodeportiva, e se procede á súa convocatoria para o ano 2023 (código de procedemento DE402B).

 • 30/05/2023
  Prazo: 
  desde 31/05/2023 ata 13/06/2023

  RESOLUCIÓN do 19 de maio de 2023, da Subdirección Xeral de Xestión Deportiva da Secretaría Xeral para o Deporte, pola que se fan públicas as listaxes de solicitudes suxeitas a emenda, as solicitudes inadmitidas e as solicitudes admitidas, presentadas ao abeiro da Orde do 21 de marzo de 2023 pola que se establecen as bases reguladoras, de carácter plurianual e en réxime de concorrencia competitiva, dirixidas a concellos para a construción, reforma, reparación, adecuación ou mellora de instalacións deportivas de titularidade municipal e para a adquisición de material deportivo inventariable, e se convoca para os anos 2023 e 2024 (código de procedemento DE401C).

 • 28/04/2023

  LISTAXE cos datos deportivos aportados polas federacións deportivas galegas para a valoración das solicitudes de subvención (PR945C)

 • 26/04/2023
  Prazo: 
  desde 27/04/2023 ata 26/05/2023

  ORDE do 13 de abril de 2023 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións, en réxime de concorrencia competitiva, a clubs deportivos galegos que na tempada 2022/2023 ou 2023 conten con licenzas de deportistas con discapacidade, para a adquisición de equipamentos deportivos para deporte adaptado, incluído no Plan de promoción da igualdade no deporte no marco do Plan de recuperación, transformación e resiliencia, financiado pola Unión Europea-NexGenerationEU, e se procede á súa convocatoria para o ano 2023 (código de procedemento DE401B).

  CORRECCIÓN DE ERROS. Orde do 13 de abril de 2023 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións, en réxime de concorrencia competitiva, a clubs deportivos galegos que na tempada 2022/2023 ou 2023 conten con licenzas de deportistas con discapacidade, para a adquisición de equipamentos deportivos para deporte adaptado, incluído no Plan de promoción da igualdade no deporte no marco do Plan de recuperación, transformación e resiliencia, financiado pola Unión Europea-NexGenerationEU, e se procede á súa convocatoria para o ano 2023 (código de procedemento DE401B).

 • 04/04/2023
  Prazo: 
  desde 05/04/2023 ata 20/04/2023

  RESOLUCIÓN do 21 de marzo de 2023, da Subdirección Xeral de Plans e Programas, pola que se fan públicas as listaxes de solicitudes suxeitas a emenda, as solicitudes inadmitidas e as solicitudes admitidas, presentadas ao abeiro da Orde do 27 de decembro de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións, en réxime de concorrencia non competitiva, a clubs deportivos, sociedades anónimas deportivas, sección deportivas e núcleos de adestramento deportivo especializado de Galicia para o desenvolvemento de actividades deportivas, e se procede á súa convocatoria para o ano 2023, modificada pola Orde do 7 de febreiro de 2023 (código de procedemento PR945C).