Convocatorias
09/12/2021

PR961A - Listaxe provisional AXUDAS DGAN 2021

Publícase a listaxe provisional do PR961A-AXUDAS DGAN 2021, con solicitudes admitidas, con documentación incompleta e que non cumpren co apartado 3. Persoas beneficiarias.

Prazo e lugar de presentación de documentación a subsanar

  • Ata o xoves 23 de decembro de 2021, na sede electrónica da Xunta de Galicia, no rexistro da Fundación Deporte Galego (R/ Madrid, 2-4, 2º (Fontiñas) – 15781 Santiago de Compostela), ou en calquera rexistro oficial previsto no artigo 16 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.