Convocatorias
14/12/2016

Publicada a convocatoria de subvencións a clubs, SAD's e agrupacións deportivas escolares

Publicada no Diario Oficial de Galicia a “Resolución do 25 de novembro de 2016, da Secretaría Xeral para o Deporte, pola que se convocan subvencións, en réxime de concorrencia non competitiva, para clubs deportivos, sociedades anónimas deportivas e agrupacións deportivas escolares de Galicia, para o desenvolvemento de actividades deportivas".

Resolución das subvencións a clubs, SAD's e agrupacións deportivas escolares

Prazo de presentación de documentación: pechado

Para máis información sobre o cobro e xustificación da subvención contactar cos Servizos Provinciais de Deportes:

  • A Coruña: 881 960 769 - fax: 881 960 774 - Praza Agustín Díaz, 1 - 15008 A Coruña
  • Lugo: 982 294 568 - fax: 982 294 568 - Edificio Administrativo Ronda da Muralla 70, 1º - 27071 Lugo
  • Ourense: 988 386 050 - fax: 988 386 051 - Avda. Habana, 79, 4ª planta - 32004 Ourense
  • Vigo: sección promoción deportiva: 886 218 282 - Fax: 886 218 288 - Fotógrafo Luis Ksado, 17 - 36209 Vigo

Para ampliación de información sobre a baremación das solicitudes e os criterios de determinación do importe das subvencións recollidos no artigo 7º das bases reguladoras:

  • Secretaría Xeral para o Deporte (Santiago): 881 996 365

_______________________________________________________________________________________________

Lista de solicitudes admitidas, excluídas e pendentes de emenda

Lista de datos deportivos certificados polas federacións

_______________________________________________________________________________________________

 

Convocatoria e bases reguladoras das subvencións: - Prazo de solicitudes: pechado

Tramitación da solicitude - Prazo de solicitudes: pechado

Opción 1) tramitación presencial (presentación en "formato papel"):

Opción 2) tramitación electrónica:

Para ambas opcións de tramitación:

Acreditación de representación legal da entidade (cubrir só no caso de que non sexa o presidente quen presente e asine a solicitude e demais documentación)

No caso de entidades que nunca estiveran dadas de alta nas seguintes aplicación, solicitar alta en: