Convocatorias
28/09/2020

Resolución do órgano de selección para a contratación con carácter temporal dun/dunha titulado/a superior médico/a no CGTD

Resolución do 28 de setembro de 2020 do órgano de selección para a contratación con carácter temporal dun/dunha titulado/a superior médico/a (grupo i, categoría 2 do V Convenio colectivo de persoal laboral da Xunta de Galicia) na a Secretaría Xeral para o Deporte – Centro Galego de Tecnificación Deportiva (Pontevedra), pola que se aproba a relación definitiva de admitidos e excluidos, puntuacións definitivas dos aspirantes e se convoca exame equivalente ao Celga 2

Documentos
Resolución (233.43Kb)