Convocatorias
20/02/2023

Resolución do tribunal cualificador para o nomeamento dun médico/a para o Centro Galego de Tecnificación Deportiva de Pontevedra

RESOLUCIÓN do 20 de febreiro de 2023 do tribunal cualificador para o nomeamento dun/ha médico/a (subgrupo A1) en calidade de persoal funcionario interino na Secretaria Xeral para o Deporte - Centro Galego de Tecnificación Deportiva en Pontevedra.