Convocatorias
24/05/2019

PR945C - Subvencións a clubs (actividade deportiva)

Prazo: 
desde 25/05/2019 ata 24/06/2019

FASE DE SOLICITUDES (ata o 24.06.2019) PECHADO

-Texto da convocatoria e bases reguladoras (DOG 24.05.2019)

-Guía para o solicitante

-Presentar solicitude

FASE DE EMENDAS (ata o 06.08.2019) PECHADO

-Lista de solicitudes admitidas, inadmitidas e a emendar (DOG 22.07.2019)

DATOS DEPORTIVOS A VALORAR (prazo de alegacións: ata o 22.08.2019) PECHADO

-Lista de datos deportivos certificados polas federacións, tempada 2018 ou 2017/18

RESOLUCIÓN DEFINITIVA DE ENTIDADES BENEFICIARIAS

-Lista de entidades beneficiarias, solicitudes denegadas e inadmitidas (DOG 07.10.2019)

-Guía para solicitar o cobro e xustificar a subvención

 

Contacto:

• CLUBS PROVINCIA A CORUÑA: 881 960 768 (Servizo de Deportes da Coruña).

• CLUBS PROVINCIA LUGO: 982 294 568 (Servizo de Deportes de Lugo).

• CLUBS PROVINCIA OURENSE: 988 386 050 / 988 386 046 (Servizo de Deportes de Ourense).

• CLUBS PROVINCIA PONTEVEDRA: 886 218 281 / 886 218 282 (Sección de Promoción Deportiva de Vigo).