Nova
11/12/2017
Federativas

Acordo do 11 de decembro polo que se publica a relación definitiva coas puntuacións obtidas polas persoas aspirantes admitidas para a contratación temporal dun monitor de deporte - Titulado Grao Medio na Secretaría Xeral para o Deporte en Lugo