Nova
21/06/2017
Federativas

ACORDO DO TRIBUNAL DE SELECCIÓN POLO QUE SE PUBLICA A RELACIÓN COAS PUNTUACIÓNS DEFINITIVAS OBTIDAS POLAS PERSOAS ASPIRANTES ADMITIDAS PARA A COBERTURA DO POSTO DE DIRECTOR/XERENTE DA FUNDACIÓN DEPORTE GALEGO CORRESPONDENTES Á SEGUNDA FASE