Nova
16/06/2017
Federativas

ACORDO DO TRIBUNAL DE SELECCIÓN POLO QUE SE PUBLICA A RELACIÓN PROVISIONAL COAS PUNTUACIÓNS OBTIDAS POLAS PERSOAS ASPIRANTES ADMITIDAS PARA A COBERTURA DO POSTO DE DIRECTOR/XERENTE DA FUNDACIÓN DEPORTE GALEGO