Deporte Escolar

05/07/2018

A secretaria xeral uniu a educación escolar e deportiva para que os nenos poidan “acadar un crecemento e un desenvolvemento pleno e completamente satisfactorio”

30/11/2017

Destaca o retroceso dun punto porcentual na taxa de obesidade infantil do centro educativo Doutor López Suárez, todo un éxito no contexto actual de incremento do sobrepeso

07/10/2017

Subliña a importancia de que a plataforma poida aplicarse non só nos centros educativos que participen no Plan Proxecta polo que o novo modelo de integración nos concellos de Galicia achega a posibilidade de “coñecer a situación real do 100% da poboación escolar dun municipio por rangos de idade e outros datos para poder planificar e implementar as medidas necesarias”

07/07/2017

No ano 2001, a Secretaría Xeral para o Deporte asina coa Fundación Deporte Galego un convenio polo que a Fundación se facía cargo da xestión destas instalacións e no que se establece a obriga de “facilitar o uso preferente dos pavillóns deportivos en horario escolar e período lectivo, aos centros de ensino público anexos ás instalacións e con carencia das mesmas, con carácter gratuíto”

19/06/2017

Destaca o papel da educación e do deporte como “as ferramentas máis útiles para construír unha sociedade igualitaria; unha Galicia que non entende de divisións, nin segregacións, nin discriminacións”