Convocatorias
20/08/2021

PR945C - Subvencións clubs ACTIVIDADE e COVID – Resolución definitiva de beneficiarios, e solicitudes denegadas e inadmitidas

Prazo: 
desde 21/08/2021 ata 20/09/2021

RESOLUCIÓN do 6 de agosto de 2021, da Secretaría Xeral para o Deporte, pola que se fan públicas as listas definitivas de subvencións a entidades deportivas convocadas pola Resolución do 30 de decembro de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións, en réxime de concorrencia non competitiva, a clubs deportivos, sociedades anónimas deportivas e sección deportivas de Galicia para o desenvolvemento de actividades deportivas e para a implementación de medidas de seguridade e prevención no desenvolvemento da actividade deportiva oficial como consecuencia da COVID-19, e se convocan para o ano 2021 (código de procedemento PR945C)

      ▶ GUÍA para solicitar o cobro e xustificar a subvención

      ▶ Prazo: 21.08.2021 a 20.09.2021

      ▶ Sede electrónica: anexos asociados PR945C (documentación fase de xustificación)

 

Contacto:

● CLUBS PROVINCIA DA CORUÑA: 881 960 768 deportes.coruna@xunta.gal (Servizo de Deportes da Coruña)

● CLUBS PROVINCIA DE LUGO: 982 294 568 deportes.lugo@xunta.gal (Servizo de Deportes de Lugo)

● CLUBS PROVINCIA DE OURENSE: 988 386 050 / 988 386 046 deportes.ourense@xunta.gal (Servizo de Deportes de Ourense)

● CLUBS PROVINCIA DE PONTEVEDRA: 886 218 281 / 886 218 282 deportes.vigo@xunta.gal (Sección de Promoción Deportiva de Vigo)