Convocatorias
17/10/2023

DE401C - Subvencións CONCELLOS (obras/equipamentos) – 2ª convocatoria – Listaxe de beneficiarios, solicitudes denegadas e inadmitidas.

RESOLUCIÓN do 17 de outubro de 2023 pola que se resolven as solicitudes para a concesión de subvencións previstas na Orde do 28 de xullo de 2023 pola que se procede á segunda convocatoria do ano 2023 para a concesión de subvencións, plurianuais e en réxime de concorrencia competitiva, dirixidas a concellos para a construción, reforma, reparación, adecuación ou mellora de instalacións deportivas de titularidade municipal e para a adquisición de material deportivo inventariable (código de procedemento DE401C).