Convocatorias
21/07/2023

PR945C - Subvencións ACTIVIDADE - Lista definitiva de entidades beneficiarias

Prazo: 
desde 22/07/2023 ata 21/08/2023

RESOLUCIÓN do 13 de xullo de 2023 pola que se publica a relación definitiva de entidades beneficiarias, as entidades desestimadas e as entidades inadmitidas, ao abeiro da Orde do 27 de decembro de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras da concesión de subvencións, en réxime de concorrencia non competitiva, a clubs deportivos, sociedades anónimas deportivas, seccións deportivas e núcleos de adestramento especializado de Galicia, para o desenvolvemento de actividades deportivas, e se convocan para o ano 2023 (código de procedemento PR945C).